Škrateljc, the dwarfs that help children learning - TOMATO Project

    You are currently here!
  • Home
  • Tomato Škrateljc, the dwarfs that help children learning

Škrateljc, the dwarfs that help children learning

What is the name of your association/company? 

Škrateljc, Institute for Culture, Education and Sport

Why this name?
Škrateljc means ‘dwarfs’ and it implies the content of our activities that is relevant to the target audience – children and families, as well as storytelling and nature.

Where are you from?
We are based in the village Bevke, protected natural area of swamps and peat bogs at Ljubljana Marshes between Ljubljana and Vrhnika in Slovenia.

What do you do?
We design innovative outdoor experiences of family tourism and experiential museums, and we also publish picture and comic books.

Why Tomato?
We believe it is important to share the knowledge of fellow children’s museums around Europe.

What is your role within the project?
Our role is to assist in the designing and testing phase of the Tomato Kit. We will test the innovative tool that we are going to produce among our audiences – families and schools – aiming at attracting new possible users for our products, with a special emphasis on the needs of vulnerable groups.

What is the name of your association/company? 
ŠKRATELJC, zavod za kulturo, izobraževanje in šport

Why this name?
Škrateljc ali škrat našo dejavnost povezuje s ciljno publiko – otroci in družine, kakor tudi s tematiko pravljičarstva in narave.

Where are you from?
Nahajamo se v kraju Bevke na Ljubljanskem barju blizu naravnega rezervata Mali plac, ki je zaščiteno območje visokega barja med Ljubljano in Vrhniko v Sloveniji.

What do you do?
Ustvarjamo doživetja v naravi, ki so produkti družinskega turizma, izkustvene muzeje in izdajamo slikanice in stripe, ki so del kulturno-turističnih projektov.

Why Tomato?
Zanima nas deljenje znanja in povezovanje s sorodnimi otroškimi muzeji po Evropi.

What is your role within the project?
Škrateljc je partner, ki sodeluje pri sooblikovanju in testiranju orodja Tomato Kit. Prav tako pa bi želeli preizkusiti inovativno orodje kot je Tomato Kit med našim občinstvom – družine in šolske skupine, z namenom razvoja novih občinstev s poudarkom na ranljivih skupinah.

leave a comment